top of page

Miljø & Socialøkonomi

Vi forstår vores miljø som værende vores omverden, og den kan vi rigtig godt lide. Derfor gør vi vores for at bevare og beskytte den. Vi er en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed af samme årsag. Ikke fordi det er noget særligt, men fordi vi gerne vil bidrage så vidt vi kan, og leve op til vores egen standard. Her på siden beskriver vi vores beskedne resultater så nøgternt og struktureret som muligt. 

Det nære miljø

Det store miljø

Stort træ
Rummelighed i tal

Det er en stående joke, at dem i Buddha Bikes der ikke allerede har en diagnose, de burde nok få en. Og der skal være plads til folk som os. 

 

Kommunen kalder nogen af os for "udsatte borgere" så det begreb bruger vi også, når vi skal måle og kommunikere.  

Status 1/1-2024

  • 54% af ansatte & praktikpersoner er officielt "udsatte" og/eller kronisk syge - i gennemsnit for året 2023

  • Antal færdiguddannede lærlinge: 4

  • Kapacitet praktik-forløb: 1-2 ad gangen

  • kapacitet lærlinge: 2 

Uddannelsesprogram

Vi reserverer vores uddannelseskapacitet til lærlinge, som vil have svært ved at finde læreplads andetsteds. 

Uddannelsen til Cykelmekaniker tager typisk 3-4 år og kvaliteten af denne afhænger 95% af praktiksted og lærlingen selv. Derfor har vi udviklet et uddannelsesprogram. 

Det består i månedlige evalueringer, løbende læringsmål, strenge regler, muligheder for både kontant bonus og skriftlige advarsler.

Samarbejde med Team V

På Team V’s initiativ har vi i Buddha Bikes et samarbejde til stor glæde  og meningsfuld beskæftigelse for en flok skønne mennesker. 

Det er jo sådan, at forbrugere smider ud. Dette ”affald” får vi så i Buddha Bikes, og det meste bliver til gode genbrugscykler. Men lidt af dette, er også affald for os. Men det er det ikke for Team V! 
 

De har jævnlige udflugter (hele flokken) til Buddha Bikes, hvor vores cykelskrot samles. På deres værksted bliver det sorteret og adskilt. Og noget af det kan endda også bruges på deres eget cykelværksted og doneret til sociale formål fx Sandholmlejerens cykelværksted m.m. Det vil være cykelkomponenter som vi ikke kan give reklamationsret på (fordi de er FOR slidte), men derfor kan det jo stadig godt bruges. 


Det giver dem en hyggelig sorteringsaktivitet med motoriktræning m.m. og det skaber en meningsfuld beskæftigelse. 


Team V er et beskæftigelsestilbud under Socialforvaltningen i Københavns Kommune for voksne mennesker med ”nedsat fysisk og psykisk funktionsevne”. Disse mennesker er ret hårdt ramt, hvis vi nu skal sige det, som det er. 


Derfor er det fantastisk, at tilbuddet findes, og vi føler os beriget af, at vi igen og igen får besøg af de skønne mennesker i Team v’s tilbud. 

Genbrugsproduktion

CO2 belastning er hurtigt komplekst at beregne hvis alle faktorer skal med. Især hvis du vil være ærlig, og undgå at bilde folk noget forkert ind.

I 2023 producerede vi 1205 genbrugscykler. Udbuddet af genbrugscykler er således forøget med 1205 stk. Genbrugscykler findes kun i begrænset omfang, modsat importerede samlebåndscykler der altid er "evigt" af, da man blot kan importere nogle flere. 

Så det er nogenlunde sikkert at påstå, at vi har forhindret salget af 1205 NYE cykler. Vores cykler koster i gennemsnit 25 kg Co2 at istandsætte. en ny samlebåndscykel, inkl. transport og emballage, koster 225 kg Co2

Har Buddha Bikes således sparet kloden for ca 240.000 kg Co2, svarende til ca. 14 gennemsnitsdanskeres årsforbrug?

Måske. Vi kan ikke bevise det. Men vi har tænkt os at istandsætte endnu flere cykler med hver en omkostning på 25 kg Co2. Det kan vi ikke løbe fra.

 

Døm selv. 

 

bottom of page